- Sigara İçmeyi Etkileyen Faktörler Anketi 

- Durum Değerlendirme Anket Formu