Hedefler

1.      Tütünle ilgili morbidite ve mortalitede azalma,
2.      Tütünle ilgili sağlık eşitsizliğinde azalma,
3.      Tütün kullanımının arttırdığı anksiyete veya depresyon sıklığında azalma,
4.      Tütüne ilişkin harcamaların durdurulması ile gençlerin sosyoekonomik düzeylerinde artışın gerçekleştirilmesi,
5.      Gençlerin motivasyonu ile okul başarılarındaki artışın başarılması amaçlanmaktadır.