Tütün Karşıtı Savunuculuk

İlk olarak, tütün tekel ve şirketlerinin saldırısına karşı koymak, bu saldırılara karşı kendini veya başkalarını korumak olarak tanımlanabilir. İkinci olarak ise; insanları tütün ve ürünlerinin zararlarından korumak, tütün karşıtlığını doğru ve haklı göstermeye çalışmak, bunu savunanların yanında yer almak, bu amaçla yazı, konuşma vb. eylemlerde bulunmak olarak tanımlanıyor.