Beklentiler/Sonuçlar

KISA VADELİ SONUÇLAR:

1.Tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerine zararlarını vurgulamak üzere, medya farkındalığı ve becerilerinin arttırılması,

2. Bilgi, tutum, davranış ve becerilerdeki değişim,
3. Gençlik faaliyetleri ve programları konularında bilinçlendirilmenin sağlanmasıdır.

ORTA VADELİ SONUÇLAR:

1. Gençler arasında sigara içmenin normal bir davranış olarak görülmemesi gerektiğinin farkındalığının sağlanması,

2. Okullar ve toplulukların, sigara içmeyen gençliği teşvik etmesi ve desteklemesi.

UZUN VADELİ SONUÇLAR:

1. Sigara kullanan gençlerin, kampus çalışanlarının ve ailelerinin sayısının azaltılmasının sağlanması ile yaşam kalitesindeki artışın gerçekleştirilmesi,
2. Gençler arasında sigaraya başlamanın azaltılması,
3. Belirli aralıklarla gerçekleştirilecek anketler ile, faaliyetlerin sonucunda elde edilmesi düşünülen başarı oranlarının irdelenmesi planlanmaktadır.